1975 - 1977 KNVB voetbalkamp Zeist

In de tachtiger jaren zijn er diverse kampen geweest naar het KNVB sportcentrum in Zeist, te beginnen in 1975 en 1976. Daar hebben we echter geen algemene beelden van, slechts van de D-selectie (zie 1975-1976 Zeist) wel van dit kamp in 1977,  En daar was echt sprake van een kamp, want spelers en begeleiding vertoefden in tenten zoals hieronder te zien. Waar natuurlijk ook mooie avonturen beleefd werden; anekdotes namen of foto's altijd welkom