Dit jaar, 31 mei, bestond onze vereniging 75 jaar maar hebben we dit vanwege de Covid-19 beperkingen niet uitgebreid kunnen vieren.

Maar we hebben beloofd dit in te halen en als het kan dit in mei/juni 2022 te doen voor leden en oud-leden, sponsoren, donateurs, Club van 100 leden en overige belangstellenden. Om de kosten hiervan te drukken doen we mee aan de crowdfundingactie "Rondje voor je club". U geeft een virtueel rondje (of een half rondje of een kwart rondje of meerdere rondjes kan ook) in onze virtuele kantine en de opbrengst daarvan komt volledig ten goede aan de viering van ons jubileum en wel in het bijzonder aan de organisatie van de reunie 75 jaar v.v. RHOON.

Leuke aan deze actie is dat je er ook nog mooie prijzen mee kunt winnen! zie ook  https://www.rondjevoorjeclub.nl/prijzen

Het proces wijst zichzelf, wij hebben het tijdens de sluiting van de kantine in Coronatijd ook een keer ingezet om fondsen te genereren, en we hopen hiermee een eerste aanzet te kunnen geven voor een feestelijke bijeenkomst met oude en nieuwe leden in de Jubileum Feestweek die voor mei/juni 2022 in de planning staat. Meer over deze feestelijkheden zullen we op termijn communiceren als het programma en de data wat verder zijn ingevuld.

Voor meer informatie en uw bijdrage in de vorm van een Rondje voor de Reünie: https://www.rondjevoorjeclub.nl/club/voetbalverenigingrhoon

Namens de Reüniecommissie en het bestuur alvast hartelijk dank voor je bijdrage !

 

75-jarig bestaan in delen

Helaas is het 75-jarig bestaan van onze vereniging door de Corona/Covid-19 crisis in het water gevallen. Door alle beperkingen konden geen grootschalige feesten en toernooien worden georganiseerd omdat het publiek niet welkom was, er uberhaupt een periode niet gevoetbald mocht worden en de kantine en het complex zelfs tijdelijk op slot moesten vanwege besmettingsgevaar etc. Derhalve een domper voor bestuur, jubileumcommissie en alle (oud)leden,

Wel zijn er off-line initiatieven geweest om er aandacht aan te besteden. Zo is er een jubileum wijnactie georganiseerd samen met het Wijnhuis in Rhoon, is deze website met 75 jaar historie ontwikkeld (er kan nog altijd copij en beeld worden aangeleverd) en is er een Jubileum magazine geproduceerd 

Voor de rest hopen we het jubileum groots te kunnen vieren in 2022 met toernooien, een feestavond, reünie voor (oud)leden en een verloting !

 

De ingredienten voor de wijnactie met het Wijnhuis Rhoon (3 verschillende flessen voor de verzamelaars) en de diverse artikelen en foto's voor de website

 

jubileum magazine vv Rhoon 75 jaar

 

 

Door de bestuursleden Rien Heijboer en Wim Gé Warnaar is in samenwerking met de jubieumcommissie en Z-press een mooi magazine gemaakt met anecdotes en herinneringen uit de 75-jarige geschiedenis.

Diverse oud-leden, sommige zelfs héél oud, zijn in hun persoonlijke archieven gedoken en hebben de makers voorzien van beeld en tekst uit hun herinnering of uit verslagen die al dan niet digitaal voorhanden waren. 

Het eerste exemplaar van het jubileummagazine in het kader van het 75 jarig bestaan van  Voetbalvereniging Rhoon is op zaterdagmiddag 18 september in de rust van het bekerduel RHOON 1 – DSVP 1 (1-3) uitgereikt. 

Op het veld heeft voorzitter Marco van Wassenaar het eerste exemplaar overhandigd aan het oudste erelid van de club John Koster, temeer daar hij ook de nodige bijdragen aan het magazine heeft geleverd en nog altijd actief bij de Bouwploeg en als supporter langs de lijn.

Het bestuur bedankt uiteraard alle sponsoren voor hun advertenties in dit magazine die de uitgave ervan daardoor mogelijk hebben gemaakt. En uiteraard ook de mensen die anekdotes en beelden hebben aangeleverd om zowel het verleden als het heden van die 75 jaar in beeld te brengen en vast te leggen voor de volgende generaties, hetgeen vanzelfsprekend ook geldt voor de historische website. 

DIGITALE VERSIE JUBILEUM MAGaZINE

Voor (oud)leden en belangstellenden die niet in de gelegenheid zijn om een exemplaar af te halen of die veraf of in het buitenland wonen hierbij een link naar de digitale versie  https://vvrhoon.edities.nl/jubileummagazine/

Door op de pagina rechtsonderin te klikken slaat de bladzijde op en kun je de inhoud van het magazine bekijken en lezen........