Jubileum (75+1) in 2022

V.V. RHOON kijkt terug op geslaagde Jubileumweek

In het jaar van het 76-jarig bestaan werd afgelopen week bij Voetbalvereniging Rhoon teruggeblikt op 75 jaar voetbalhistorie met diverse activiteiten voor oud en jong, leden en oud-leden, sponsoren, donateurs en iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt.

Al ruim een jaar is er in de media en via diverse kanalen gecommuniceerd over dit festijn. Vorig jaar vanwege COVID af moeten gelasten op wat “niet-fysieke” activiteiten na zoals de uitgave van een jubileummagazine, een verkoopactie met speciale jubileumwijn en de opzet va een historische website over de 75-jarige geschiedenis www.vvrhoon-historie.nl

Maar dit jaar kon men ook fysiek weer bij elkaar komen en daar is dankbaar gebruik van gemaakt. Eerst de jubileumreceptie voor genodigden op dinsdag 31 mei, de officiële oprichtingsdatum in 1946. Goed bezocht door sponsoren, politiek, officiële instanties, ander clubs en uiteraard de ereleden en leden van verdienste. Een welkom van voorzitter Marco van Wassenaar en een blijk van waardering door de KNVB afgevaardigde tijdens dit gezellige samenzijn waarin een deel van de historie werd toegelicht met een oproep richting politiek voor een nieuw onderkomen en aan de leden om zich meer in te zetten as vrijwilliger om de vereniging gezond en draaiend te houden. Het fotoverslag van FotoSjors http://fotosjors.nl/albums/galerij2021-2025/index.php?twg_album=2022%2F05_Mei_2022%2F31-05-2022+-+Voetbal+Vereniging+Rhoon+75+jaar+jong 

Donderdag bouwde een groep vrijwilligers intussen de feesttent op waarna op vrijdagavond de eerste clubactiviteit op de rol stond, namelijk een sponsor-mixtoernooi met 7x7 voetbal met daarbij een drankje en hapje van de BBQ, sport en sociaal samenzijn vormde daarbij gezelligheid ten top.

Op zaterdagmorgen had de jubileumtoernooi-commissie een strak geleid jeugdtoernooi opgezet waar diverse jeugdteams aan deel hebben genomen. Vanaf 9:00 uur werden op diverse veldjes de onderlinge wedstrijden per leeftijdscategorie afgewerkt waarna de prijzen werden verdeeld. Voor iedereen een medaille en tussen de wedstrijden door kon men geschminkt worden, waren en ook een aantal opblaasbare attracties en kregen de deelnemende kinderen op de “foodcourt” als prijs een bon voor een portie patat of poffertjes. Van diverse kanten een pluim voor de organisatie die grotendeels uit de koker kwam van de “King van Rhoon” oud-trainer en erelid/lid van verdienste Edwin de Koning. Zelf moest hij met Smitshoek uit gaan voetballen bij Groesbeek (gewonnen) maar sloot later op de avond nog aan om zijn oude contacten bij Rhoon weer even aan te halen. Prachtig.

Na het jeugdtoernooi stond er voor Rhoon 1 nog een competitiewedstrijd tegen de Jonge Spartaan op het programma. Beide teams hadden zich al veilig gespeeld en in het warme zonnetje leken de spelers het wel een beetje te geloven. Uiteindelijk verloor Rhoon met 0-2, maar de focus en gedachten leken al meer bij de feestavond en daarop volgende vakantie te zitten. Niemand die daar verder echt om maalde, een aantal spelers (Daan vd Schelde, Maurice Heijboer, Gad Feshaye Hagos en Rick Donkers) namen afscheid met een bos bloemen en dat vormde min of meer de opmaat tot de aansluitende reünie en feestavond.

De reünie werd lekker bezocht en daar werden weer veel oude herinneringen opgehaald en contacten uitgewisseld. Inmiddels was “het speelveld” verlegd naar de feesttent en de aangrenzende foodcourt met diverse soorten eten en zo liep dit “oude jongens krentenbrood weerzien” naadloos over in de aansluitende feestavond.

Mede door de ondersteuning van hoofdsponsor LBH is dit jubileumfeest uitgemond in een gigantisch geslaagd festijn, waarbij het reüniegehalte nog vele malen hoger lag dan in de middageditie. Hele hordes oud-leden waren er op af gekomen om met elkaar een gezellig avondje uit te hebben en door het fantastische programma was er echt voor elk wat wils om er een geslaagd feest van te maken.

De avond werd geopend door de Haagse formatie The Clarks, die veelal muziek speelde van Golden Earring, de Rolling Stones en Beatles waar vooral de “oudere bezoekers” zich in herkenden en thuis voelden. Door het mooie weer stonden veel mensen buiten de tent te genieten en praten, maar de waardering voor hun muziek was er zeker. Samen met de DJ werden afwisselend dus oude covers gespeeld en zorgde de DJ voor de moderne muziek en feestnummers. Met het veranderen van de zaalopstelling en het optreden van No Mercy kwam er al meer publiek naar binnen want het werd buiten frisser en daarmee binnen drukker en warmer.

Tijd ook om de “Vrijwilliger van het Jaar” te benoemen door onze voorzitter Marco van Wassenaar en dat was er niet één maar werden er twéé. Lia den Boer en Henk Romunde werden voor hun verdiensten binnen de club het afgelopen jaar (o.a. runnen kantine en schoonmaken kleedkamers) naar het podium geroepen en met een bos bloemen en cadeaubon bedankt voor hun inzet.

Om de stemming er goed in te krijgen marcheerde vervolgens een brassband in latijns-amerikaanse sferen het terrein op, vergezeld door een achttal danseressen in tropische carnavalsoutfit waarna de tent vol stroomde om te genieten van het “warme” en weinig om het lijf hebbende spektakelstuk.

Volle bak dus en de perfecte intro voor de hoofdact van de avond, het optreden van Lee Towers die door de aanwezigen met luid gejuich werd ontvangen. En er werd niet allen gejuicht maar ook uit volle borst meegezongen bij de diverse hits die LT ten gehore bracht. Uiteraard afgesloten met het voetballied bij uitstek, zijn vertaling van “You’ll never walk alone” waarbij Lee een duet vormde met Jan Lagendijk van LBH. Afgesloten met een up-tempo variant van deze klassieker waarna Lee het podium vrijmaakte voor de laatste act van de avond, een optreden van het Feestteam.

Zonder noemenswaardige incidenten kwam daarmee een einde aan een prachtige jubileumweek die, gezien alle reacties, door iedereen bijzonder gewaardeerd is. De jubileumcommissie van de club kan terugkijken op een zeer geslaagd programma waar iedereen met volle teugen van genoten heeft. En dat over 4 jaar een vervolg verdient bij het 80-jarig jubileum, misschien dan wel op een nieuwe locatie en onder andere omstandigheden. Maar de vereniging heeft hiermee blijk gegeven met veel vertrouwen de toekomst tegemoet te kunnen zien want er is voldoende spirit binnen de club om de vereniging en familiale sociale clubcultuur te handhaven. Op naar het 100-jarig bestaan!

programma jubileum feestweek 2022

We zijn inmiddels weer op gang om in 2022 de reunie en jubileum opnieuw gestalte te geven. Noteer daarvoor alvast de volgende data in je agenda:

Door de organisatie is collectief vrijstelling van beker/competitie voetbal gevraagd i.v.m. de viering van ons (uitgestelde) 75-jarig jubileum

Het bestuur hecht er aan dat aan deze unieke gebeurtenis alle teams met hun begeleiding aanwezig zijn en de jubileumcommissie heeft dan ook een “feestweek” gemaakt waarin voor elk wat wils is. En dat wellicht nog wordt uitgebreid met andere initiatieven en activiteiten.

31 mei 2022:

Op deze oprichtingsdag van de club dag zal er dinsdag 31 mei een officiële receptie worden gehouden van 20.00 uur tot 22.00 uur in de kantine van de voetbalvereniging.

3 juni 2022:

Op vrijdagavond zal er een toernooi worden gehouden voor sponsoren en de 7x7 afdeling, waarbij  de barbecue niet mag ontbreken . De wedstrijden zullen worden gehouden op het kunstgrasveld voor de kantine

4 juni 2022:

Voor de jeugd van onze vereniging zal er een jeugdtoernooi worden gehouden van 09.00 tot 14.00 uur. De verenigingen die hiervoor worden uitgenodigd zijn Rhoon, WCR, Poortugaal,  Smithoek, Pernis, Sparta, en Feijenoord.

Tevens wordt er voor de kinderen een spelenkermis georganiseerd. Men moet hierbij denken aan springkussens, stormbaan, buikglijbaan.

Voor de jeugd van 13 jaar en ouder en eventuele volwassenen wordt het zogenaamde latje trap gehouden. 

16.00 uur tot 19.00 uur zal in de tent een reünie plaatsvinden van oud-voetballende en niet-voetballende leden.

Vanaf 20.00 uur zal er een groot feest losbarsten in de feesttent tot 01.00 uur. De inloop zal hiervan zijn om 19.30 uur. Naast officiële momenten zal daar vooral ruimte zijn om te feesten onder het genot van een drankje en een hapje met live optredens en een DJ.
De namen van de band(s), optredende artiesten en DJ taan op de affiche hieronder

LET OP: VOOR DE REUNIE EN/OF DE FEESTAVOND MOET U EEN TICKET HEBBEN (GELDIG VOOR BEIDE EVENEMENTEN)

Wij danken de jubileumcommissie en sponsoren voor hun inzet en inbreng en hopen er met elkaar een onvergetelijk voetbal- en jubileumfeest van de maken.

Het Bestuur

75-jarig bestaan in delen

Helaas is het 75-jarig bestaan van onze vereniging door de Corona/Covid-19 crisis in het water gevallen. Door alle beperkingen konden geen grootschalige feesten en toernooien worden georganiseerd omdat het publiek niet welkom was, er uberhaupt een periode niet gevoetbald mocht worden en de kantine en het complex zelfs tijdelijk op slot moesten vanwege besmettingsgevaar etc. Derhalve een domper voor bestuur, jubileumcommissie en alle (oud)leden,

Wel zijn er off-line initiatieven geweest om er aandacht aan te besteden. Zo is er een jubileum wijnactie georganiseerd samen met het Wijnhuis in Rhoon, is deze website met 75 jaar historie ontwikkeld (er kan nog altijd copij en beeld worden aangeleverd) en is er een Jubileum magazine geproduceerd 

Voor de rest hopen we het jubileum groots te kunnen vieren in 2022 met toernooien, een feestavond, reünie voor (oud)leden en een verloting !

 

De ingredienten voor de wijnactie met het Wijnhuis Rhoon (3 verschillende flessen voor de verzamelaars) en de diverse artikelen en foto's voor de website

 

jubileum magazine vv Rhoon 75 jaar

 

 

Door de bestuursleden Rien Heijboer en Wim Gé Warnaar is in samenwerking met de jubieumcommissie en Z-press een mooi magazine gemaakt met anecdotes en herinneringen uit de 75-jarige geschiedenis.

Diverse oud-leden, sommige zelfs héél oud, zijn in hun persoonlijke archieven gedoken en hebben de makers voorzien van beeld en tekst uit hun herinnering of uit verslagen die al dan niet digitaal voorhanden waren. 

Het eerste exemplaar van het jubileummagazine in het kader van het 75 jarig bestaan van  Voetbalvereniging Rhoon is op zaterdagmiddag 18 september in de rust van het bekerduel RHOON 1 – DSVP 1 (1-3) uitgereikt. 

Op het veld heeft voorzitter Marco van Wassenaar het eerste exemplaar overhandigd aan het oudste erelid van de club John Koster, temeer daar hij ook de nodige bijdragen aan het magazine heeft geleverd en nog altijd actief bij de Bouwploeg en als supporter langs de lijn.

Het bestuur bedankt uiteraard alle sponsoren voor hun advertenties in dit magazine die de uitgave ervan daardoor mogelijk hebben gemaakt. En uiteraard ook de mensen die anekdotes en beelden hebben aangeleverd om zowel het verleden als het heden van die 75 jaar in beeld te brengen en vast te leggen voor de volgende generaties, hetgeen vanzelfsprekend ook geldt voor de historische website. 

DIGITALE VERSIE JUBILEUM MAGaZINE

Voor (oud)leden en belangstellenden die niet in de gelegenheid zijn om een exemplaar af te halen of die veraf of in het buitenland wonen hierbij een link naar de digitale versie  https://vvrhoon.edities.nl/jubileummagazine/

Door op de pagina rechtsonderin te klikken slaat de bladzijde op en kun je de inhoud van het magazine bekijken en lezen........