Een verslag van het jubileum 75 (+1)  jaar - ZIE HIER :

https://www.vvrhoon-historie.nl/jubilea/2021-75-jaar 

 

De v.v. Rhoon historie in beeld……

Alex de Groot is de laatste jaren heel actief geweest in het vastleggen van wedstrijden, teams en spelers op de gevoelige plaat. 

Dat heeft geresulteerd in een hele vracht foto’s.  Als het even kan willen we daar ook de foto’s plaatsen uit het diverse historische materiaal dat in de loop der jaren verzameld en vastgelegd is dan wel opgestuurd naar de club. We hebben veel krantenknipsels, oude Sportexpresses, foto’s en noem maar op die we daar ook onder zouden kunnen brengen. Zeker in dit jubileumjaar zou dat een mooi overzicht moeten geven, temeer daar er inmiddels vanuit diverse kanten materiaal wordt ingezonden voor het jubileum-magazine. Ook nog materiaal? Graag inzenden naar webmaster@vvrhoon.nl

We zijn dank verschuldigd aan Alex de Groot voor zijn foto's, voor het opzetten van deze site en dat we dit podium mogen gebruiken hiervoor....

En met dank aan de bijdragen uit de archieven van Hans van Amerongen, Simon Barendregt, Dirk van der Ent, Jan Morin, Arend Ketting, John Koster, Gerrit de Reus, Jan Roest, Sjaak van Driel, André Bloem, Cock Stedehouder, Bernard Bouman en anderen......

Wim Gé Warnaar - webmaster van v.v. Rhoon

P.S.: in het kader van de privacy wetgeving kun je uiteraard bezwaar maken tegen publicatie van een foto waarop jij (of een familielid) bent afgebeeld. Stuur dan een mail naar info@vvrhoon.nl met daarop duidelijk aangegeven om welk(e) beeld(en) het gaat, liefst met een screenshot er van.

 

ereleden v.v.rhoon

 

v.v. Rhoon heeft een aantal leden benoemd tot ereleden. Op bijgaande foto van 2017, met de benoeming van John Koster, is deze foto gemaakt met 

staand v.l.n.r. Wout Messemaker - Gerrit de Reus - Dirk v.d. Ent

zittend v.l.n.r. Wim Abelskamp - Hans v Amerongen- John Koster.

(Wim Abelskamp is helaas in 2017 overleden en Gerrit de Reus in 2021).

 

Alle in de loop der jaren benoemde ereleden zijn:
H. Fekkes, W. Houdtzagers, P. Bravenboer, J. Schop, M. van der Ent,        P. Vogelaar, J. Louter, H. Ketting, C. Op ‘t Hof, G. de Reus,                         H. van Amerongen,  W. Abelskamp, H. de Munnik, D. van der Ent,             E. de Koning, W. Messemaker,  T. Beishuizen, J. Koster en F. de Vendt

 

 

LEDEn van verdienste


M. Louter,

Th. Roelfsema,

E. de Koning,

J. Roest,

L. Bijl,

J. Polak,

G. Bouthoorn,

A. Louter,

G. Groothengel

K. Stolk

 

Sommige mensen zijn uitzonderlijk en zijn zowel lid van verdienste als erelid zoals hieruit blijkt

 

voorzitters v.v.rhoon

1946-1947 Haye Fekkes

1947-1948 Daan van der Plaat19

1948-1951 Haye Fekkes

1951-1964 Wim Houdtzagers

1964-1976 Jaap Schop

1976-1980 Henk Ketting

1980-1986 Co Op't Hof

1986-1988 Cees Kool

1988-1989 Jan Lagendijk

1989-1991 Henk de Munnik

1991-1992 Bram van der Tol

1992-1994 Wim Abelskamp

1994-1997 Leen de Koning

1997-2005 Dirk van der Ent

2005-2013 Tammo Beishuizen

2013-2015 Marijne Kok-Winkler

2015-2017 Jaap Bouterse

2017-2018 Mart van Ginke a.i.

2018-2019 Tammo Beishuizen

2020- heden Marco van Wassenaar

trainers v.v.rhoon

1948-1951 Arie van Bokkem

1951-1954 Willem van der Horden

1954-1956 geen trainer

1956-1959 Theo Versantvoort

1959-1965 Willem van der Horden

1965-1967 Arie van der Spek

1967-1969 Arie van Nieveld

1969-1971 Gerard Hogervorst

1971-1974 - Frans Hogervorst

1974-1975 Gerrit Scheurwater

1975-1977 Jan van den Berg

1977 - 1979 Maarten 't Jong

1979-1982 Rinus Zoetewei

1982-1988 Leo Wijntjes

1988-1990 Arie van der Giesen

1990-1992 - Wim Kooiman

1992-1994 Kees Heiden

1994-1997 Cees Dubbeld

1997-1998 - Bert Bartelings

1998-2000 Ed Zoeter

2000-2010 Edwin de Koning

2010-2012 Marcel van Langeveld

2012 - 2014 Dennis Zaal

2014-2015 Gerard de Geus / John Metgod

2015-2018 Marco van Rijn

2018 - 2023 Ronard Venekamp

2023 - heden Raymon Kuipers

CLUBLIED v.v. RHOON

De Strijd Is Gestreden
De Strijd Op Het Groene Veld
De Punten Zijn Binnen
En De Ranglijst Is Opgesteld
We Staan Aan De Top
En Daar Is Niets Meer Aan Te Doen
Wij Willen, Steeds Hoger
En VV RHOON Wordt Kampioen

Tralalala Tralalala Tralalala

 

Een van de eerste foto's van een team met bestuur uit de begintijd.

Staand v.l.n.r. Bas de Reus - Daan v.d. Plaat - Piet Vogelaar - Jan Boender - Frans Hoogmoed - Jan Speelman - Jaap Louter - Karel Beyer - Piet Groenenboom - Job Hof - Wim Louter - Henk Versendaal - Dingeman Beyer - Chris van Deursen - Haye Fekkes

Zittend v.l.n.r. Arie van Bokkem - Ab Groenenboom - Huig de Koning - Jaap Schop - Jan Louter - Bas Broere - Janus de Lange