De voorgeschiedenis of prehistorie...

Waar we bij de inventarisatie op zijn gestuit is het feit dat er een soort voorloper van de Voetbalvereniging Rhoon is geweest voor de oorlog. Onze onderzoeksjournalist Rien Heijboer is nog een aantal archieven aan het uitspitten en komt met een verhaal daarover. We willen u echter de eerste "bewijzen" daarvan niet onthouden, namelijk een krantenbericht daarover en een foto, beiden aangeleverd door John Koster.

De in het artikel genoemde G. de Reus was de grootvader van ons erelid John Koster en van Gerrit de Reus, ons oudste lid en tevens ook erelid.
De Bas de Reus in het krantenbericht is weer de vader van Gerrit de Reus.

John heeft het krantenartikel bewaard en ons ter beschikking gesteld, voor de belangstellenden lag het veld waarop destijds werd gespeeld achter de boerderij van destijds Den Hollander aan de Rijsdijk 104, de Edenhoeve, welke thans wordt bewoond door de Fam. Heezen

 

Nog een foto uit het archief van John Koster. Zou zijn genomen in 1938 volgens de aantekening op de achterkant.

Zichtbaar is het team van VVO in gestreepte shirts, en in het tenue van de tegenstander menen we de Feyenoord kleuren te herkennen. 

Plaats van handeling zou zijn achter de boerderij van Den Hollander en dat zou sporen met het beeld van de boomgaard links en heel in de verte (rechts van de Feyenoord speler) zie je nog de contouren van de watermolen langs de Koedood. Maar als iemand nadere en betere informatie heeft graag.

 

Wisselbeker westHoeksewaard onderlinge competitie

Nog een mooi aandenken, geschonken door Jaap Louter en thans in onze prijzenkast geplaatst, is deze wisselbeker, Het team van V.V.O. mocht deze behouden na de trofee in drie opeenvolgende jaren te hebben gewonnen. Op de achterkant staat dit gegraveerd te weten in 1935, 1936 en 1937.

Voorop de inscriptie:

WISSELPRIJS voor de Onderlinge Competitie WESTHOEKSE WAARD Uitgeloofd door NWSBL. v.d. HOEKSCHE WAARD EN IJSELMONDE